پیچ و مهره دکل مهاری

18,000 تومان36,000 تومان
متعلقات دکل مهاری
 • جنس بدنه : فولادی با گالوانیزه گرم
 • پیچ و مهره 60*10 = برای سکشن ها
 • پیچ و مهره 40*12 = برای مهارکش 12
 • پیچ و مهره 50*16 = برای مهارکش 16
 • کارکرد : اتصال مهارکش به صفحه

تاج دکل مهاری G45 سه وجهی

300,000 تومان
 • متعلقات دکل مهاری
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • کارکرد : سیستم روشنایی و صاعقه گیر

صفحه زیر دکل مهاری G45 چهار وجهی

890,000 تومان
 • جنس بدنه : گالوانیزه گرم
 • کارکرد :  جهت نصب اولین پایه دکل

صفحه زیر دکل مهاری G45 سه وجهی

520,000 تومان
متعلقات دکل مهاری
 • جنس بدنه : گالوانیزه گرم
 • کارکرد :  جهت نصب اولین پایه دکل

گوشواره دکل مهاری

16,000 تومان
متعلقات دکل مهاری جنس بدنه : گالوانیزه کارکرد : استفاده در محل خم های سیم مهاری