آنتن دیش (32)

پایه دوربین کنترل سرعت (5)

دکل مخابراتی (18)

رادیو وایرلس (16)