آنتن دیش (34)

پایه دوربین کنترل سرعت (5)

دکل مخابراتی (19)

رادیو وایرلس (21)