کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور LS مدل 1NO1NC UA-2

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”] نوع تجهیز جانبی کنتاکت کمکی قابلیت نصب بر روی کنتاکتورهای کنتاکتورهای ال اس متاسل 6 تا 150 آمپر

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور LS مدل 2NO2NC UA-4

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”] نوع تجهیز جانبی کنتاکت کمکی قابلیت نصب بر روی کنتاکتورهای ال اس متاسل 6 تا 150 آمپر [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

کنتاکتور LS مدل MC-100a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین: 220V-AC حداکثر جریان مجاز: 100A

کنتاکتور LS مدل MC-12b بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 1xNO - 1xNC ولتاژ بوبین: 220V-AC حداکثر جریان مجاز: 12A

کنتاکتور LS مدل MC-18b بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 1xNO - 1xNC ولتاژ بوبین: 220V-AC حداکثر جریان مجاز: 18A

کنتاکتور LS مدل MC-22b بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 1xNO - 1xNC ولتاژ بوبین:220V-AC حداکثر جریان مجاز: 22A

کنتاکتور LS مدل MC-32a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین:220V-AC حداکثر جریان مجاز: 32A

کنتاکتور LS مدل MC-40a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین: 220V-AC حداکثر جریان مجاز: 40A

کنتاکتور LS مدل MC-50a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه:کنتاکتور کنتاکت کمکی:2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین:220V-AC حداکثر جریان مجاز:50A

کنتاکتور LS مدل MC-65a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه:کنتاکتور کنتاکت کمکی:2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین:220V-AC حداکثر جریان مجاز:65A

کنتاکتور LS مدل MC-75a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه:کنتاکتور کنتاکت کمکی:2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین: 220V-AC حداکثر جریان مجاز: 75A

کنتاکتور LS مدل MC-85a بوبین 220VAC

تومان
کنتاکتور- نوع قطعه: کنتاکتور کنتاکت کمکی: 2xNO - 2xNC ولتاژ بوبین:220V-AC حداکثر جریان مجاز: 85A