آنتن دیش (24)

پایه دوربین کنترل سرعت (4)

دکل مخابراتی (18)

رادیو وایرلس (19)