مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 12 ولت 1 آمپر

860,000 تومان
 • ورودی بین ۸۰ الی ۱۵۰ ولت دیسی
 • خروجی قابل تنظیم با پتانسیوتر از ۱۰/۵ ولت تا ۱۴ ولت دیسی
 • کف خواب
 • جنس بدنه: فلزی
 • دارای پین ارت
 • دارای جایگاه نصب به باکس با پیچ
 • دارای نمایشگر روشن بودن led
 •  قاب آلومینیوم
 • بدون فن

مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 12 ولت 10 آمپر

1,750,000 تومان
 • مبدل110  ولت به 12 ولت دیسی10 آمپر
 • ولتاژ ورودی : 90 تا 130 ولت دیسی
 • ولتاژ خروجی :12 ولت
 • جریان خروجی : 10 آمپر
 • قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 12 ولت 40 آمپر

2,850,000 تومان
. ولتاژ ورودی : 90 تا 130 ولت دیسی . ولتاژ خروجی :12 ولت . جریان خروجی :40  آمپر . قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 24 ولت 10 آمپر

2,950,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 90 تا 130 ولت دیسی
 • ولتاژ خروجی :24 ولت
 • جریان خروجی : 10 آمپر
 • قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 24 ولت 20 آمپر

2,850,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 90  الی 130 ولت  دیسی
 • ولتاژ خروجی :24 ولت
 • جریان خروجی : 20  آمپر
 • قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 110 ولت به 48 ولت 10 آمپر

2,850,000 تومان
 • مبدل 110 ولت به 48 ولت دیسی 10~12 آمپر
 • ولتاژورودی:90  تا 130 ولت دیسی
 • ولتاژخروجی : ۴۸ ولت
 • جریان خروجی : ۱۰~۱۲ آمپر
 • قاب : آلومينيوم

مبدل دی سی به دی سی 115 ولت به 24 ولت 20 آمپر

2,850,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 90 تا 130 ولت دیسی
 • ولتاژ خروجی :24 ولت
 • جریان خروجی :  20  آمپر
 • قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 48 ولت به 110 ولت 2 آمپر

3,800,000 تومان
 • ورودی ولتاژ 37 الی 72 ولت
 • خروجی 100 تا 120 ولت قابل تنظیم
 • جریان خروجی 2 آمپر

مبدل دی سی به دی سی 48 ولت به 12 ولت 10 آمپر

1,850,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 36 تا 75 ولت دیسی
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • جریان خروجی : 10 آمپر
 • قاب : آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 48 ولت به 12 ولت 2 آمپر

950,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 36 تا 75 ولت دی سی
 • ولتاژ خروجی : 12  ولت
 • جریان خروجی :2  آمپر
 • قاب :  آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 48 ولت به 12 ولت ۲ آمپر

950,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 36 تا 75 ولت دیسی
 • ولتاژ خروجی : 12  ولت
 • جریان خروجی :2  آمپر
 • قاب :  آلومینیوم

مبدل دی سی به دی سی 48 ولت به 12 ولت 20 آمپر

2,950,000 تومان
 • ولتاژ ورودی : 36 تا 75 ولت دی سی
 • ولتاژ خروجی :12 ولت
 • جریان خروجی : 20 آمپر
 • قاب : آلومینیوم