تماس با ما

شماره تماس:  ۰۲۱۹۱۳۳۱۶۳۹09915942260

ایمیل: info@hpbasir.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، تهران ویلا، خیابان شهید حمیدرضا پرتو سعد [14]، خیابان امام منتظر، پلاک 54.0، طبقه منفی 1

آدرس انبار ارسال تجهیزات برق: زنجان، غرب شهرک کارمندان، خیابان۱۱، قطعه۳۸۴۰

یک ایمیل برای ما بفرستید